Lai veicinātu svētku gaisotni un kopienas saikni, Sarkandaugavas attīstības biedrība aicina apkaimes iedzīvotājus skaisti noformēt sava mājokļa logus un ar savu rezultātu piedalīties konkursā “Svētki manā logā”.

Dalībnieki var izpaust savu radošumu, noformējot logu kā gleznu, radot unikālu un skaistu dekoru, kas iepriecinās ne tikai viņus pašus, bet arī pārējos iedzīvotājus, garāmgājējus.

Konkursam var pieteikties, nosūtot noformēta loga fotogrāfiju no iekštelpām un ielas, uz e-pasta adresi sarkandaugavai@gmail.com, norādot objekta adresi, stāvu un pieteicēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: no 2023. gada 3. decembra līdz 27. decembrim.
Rezultātu paziņošanas termiņš 2023. gada 30. decembris.

Konkursa uzvarētāji saņems pārsteiguma balvu!

Ar detalizētāku informāciju lūdzam iepazīties konkursa nolikumā.

Konkursa “Svētki manā logā” nolikums

 1. Konkursu organizē Sarkandaugavas attīstības biedrība.
 2. Konkursa mērķis ir veicināt svētku gaisotni un kopienas saikni, iedrošinot apkaimes iedzīvotājus skaisti noformēt savas mājas logus, stimulēt radošumu apkaimes iedzīvotāju vidū, veidojot svētku atmosfēru apkaimē, kas papildinātu jaunā gada svinības. Dalībnieki var izpaust savu radošumu, noformējot logu kā gleznu, radot unikālu un skaistu dekoru, kas iepriecinās ne tikai viņus pašus, bet arī pārējos.
 3. Konkursa norise:
  1. Konkursa dalībnieki: fiziskas personas, Rīgas valstspilsētas Sarkandaugavas apkaimes iedzīvotāji.
  2. Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš: no 2023. gada 3. decembra līdz 27. decembrim. Saņemto pieteikumu apkopošanas, izvērtēšanas un rezultātu paziņošanas termiņš ir 2023. gada 30. decembris.
  3. Konkursam var pieteikties, nosūtot noformēta loga fotogrāfiju no iekštelpām un ielas, uz e-pasta adresi sarkandaugavai@gmail.com, norādot objekta adresi, stāvu un pieteicēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru. 
  4. Piedaloties konkursā, konkursa dalībnieks piekrīt, ka konkursā pieteiktais objekts var tikt fotografēts un dalībnieks intervēts; sagatavotie materiāli var tikt publicēti ar konkursu saistītos Sarkandaugavas attīstības biedrības publicitātes materiālos (mājas lapā, sociālajos tīklos).
 4. Konkursa vērtēšana:
  1. Konkursa izvērtēšanai tiek izveidota konkursa žūrija, kuras sastāvā ietilpst pieci Sarkandaugavas attīstības biedrības biedri.
  2. Konkursā tiek vērtēta galvenokārt izveidotāja izdoma, radošums un oriģinalitāte, nevis finansiālais ieguldījums loga noformējuma veidošanā.
  3. Komisija pretendentus vērtē pēc šādiem kritērijiem, par katru piešķirot 1-5 punktus: Atbilstība svētkiem, oriģinalitāte, kopskats
 5. Konkursa rezultāti un uzvarētāju paziņošana: 
  1.  Konkursa rezultāti tiks paziņoti konkursa dalībniekiem personīgi un Sarkandaugavas attīstības biedrības mājas lapā un sociālajos tīklos. 

Vairāk informācijas par konkursu un tā norisi:

Konkursa “Svētki manā logā” koordinators
Nauris Jeste
29925035
sarkandaugavai@gmail.com

Personāla atlase