Alekša skvēra atjaunošana

Alekša skvērs ir pilsētas apstādījumu teritorija un pilsētas skvērs. Skvēra labiekārtojuma projekts tika īstenots 2014.gadā Eiropas Kultūras galvaspilsētas “Rīga2014” ietvaros, līdzdarbojoties vairākām NVO un apkaimes iedzīvotājiem. Kopš tā laika Alekša skvērs ir nozīmīga Sarkandaugavas vietzīme un apkaimes vizītkarte.

Pēc sešu gadu intensīvas lietošanas skvērs ir vizuāli novecojis, kaut gan āra konstrukcijas ir ļoti labi saglabājušās un tās no jauna izgatavot nav nepieciešams. Projekts paredz nelielas skvēra iekārtojuma izmaiņas, padarot to funkcionālāku un vizuāli pievilcīgāku

Īstenojot projektu, tiks panākts labāks vizuāls koptēls skatoties no Tilta ielas puses (jaunā, garā solu rinda), kā arī uzlabots skvēra kopējais vizuālais izskats, skvēra lietošana un kopšana.

Alekša skvēra atjaunošanas piedāvājums

Projekta balsojuma rezultāti Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektu īstenošanas konkursā 2020 skatāmi šeit.

 
Personāla atlase