PIELIKUMS
2018. gada 02. marta iesniegumam

Par sabiedriskās infrastruktūras uzlabojumiem Sarkandaugavas apkaimē
2018_Sarkandaugavas apkaimes monitorings

Sarkandaugavas publiskās ārtelpas monitorings (11/2015)

 

 

 

 

 
Personāla atlase