Lūdzam atvēlēt laiku aptaujas anketas aizpildīšanai – Nepieciešamie uzlabojumi Sarkandaugavā. Gatavojoties jaunajam – 2021. gada Rīgas līdzdalības budžeta ideju konkursam, kas ir rīdzinieku iesaistes programma pilsētas attīstībai (vairāk info: balso.riga.lv) – Sarkandaugavas attīstības biedrība vēlas noskaidrot iedzīvotāju viedokli par aktuālākajiem Sarkandaugavā nepieciešamajiem uzlabojumiem publiskajā ārtelpā.

Publiskā ārtelpa – sabiedrībai brīvi vai daļēji pieejamas teritorijas un telpa, ko veido ceļi, ielas, bulvāri, laukumi, publisku ēku pagalmi, pasāžas, krastmalas, promenādes, parki, dārzi, skvēri, meži, publiskie ūdeņi un citas vietas, kas nodotas publiskai lietošanai.

Pateicamies par ieguldīto laiku un piedāvātajām idejām!

 
Personāla atlase