BIEDRU LAPA

Redzama tikai biedriem

Biedrības zelta likumi

Atvērtība atmaksājas
 • Kaimiņu būšana = palīdzības lūgšana, sniegšana un saņemšana.
 • Pasākumi, kas iesaista iespējami plašu loku apkaimes cilvēku.
 • Publisku vides sakopšanas un citu talku organizēšana.
 • Apkaimes svētku kopīga organizēšana.
Svētki un satikšanās
 • Biedrības dibināšanas gadadienas atzīmēšana svinīgā gaisotnē.
 • Biedru tikšanās vakari vietējā kafejnīcā.
 • Savstarpējas ciemošanās biedru dārzos ar ģimenēm.
 • Kopīgu ekskursiju un izbraucienu organizēšana.
Sapulces un prāta vētras
 • Sapulce nevis kā formāls notikums, bet vienlaikus kā priecīgs notikums ar burziņa elementiem.
 • Sapulces ir jārīko biežāk nekā reizi gadā kopsapulci, jo katrā reizē pievienojas tā daļa biedru, kuri vēlas satikties un tiek konkrētajā datumā.
Pateicība un dāvanas
 • Pateicības un iepriecinājuma “dāvanas” biedriem - krekliņi, krūzes ar apkaimes logo, sponsoru dāvanas biedriem rada piederības sajūtu.
 • Pateicības un uzmanības “dāvanas”, kas saņemtas no pašvaldības puses - apliecina, ka aktīvisms tiek pamanīts un bezatlīdzības darbs tiek novērtēts.
 • Pateicības dāvanas brīvprātīgajiem un pastāvīgajiem atbalstītājiem, kuri biedrībām ir regulārs un vērtīgs atbalsts.
Dažādība ir resurss
 • Katram ir sava stiprā puse, tādēļ darboties biedrībā ieteicams ir tajā sfērā, kas pašam interesē.
 • Dažādībā slēpjas spēks - kamēr vieni “cīnās”, tikmēr citi rada, iesaista, organizē un raksta projektus.
 • Biedriem, lai gan esam dažādi, ir jāvienojas par kopdarbu cieņpilnā gaisotnē - bez aprunāšanas, klačām un naidošanās.
Atpūta un veselība
 • Viens ilgtermiņā nav cīnītājs, tādēļ aktīvisma norisēs ir jālūdz palīdzība un jāiesaista citi biedri ar personīgu lūgumu, deleģējot paveicamos darbus.
 • Aktīvisms notiek blakus pilna laika darba slodzei, tādēļ ir jāplāno un jāņem brīvdienas - jā, ir jāņem plānots atvaļinājums arī no apkaimju aktīvisma!
Ilgtspējīga darbošanās kopējā labuma vārdā nav vienīgi pašu apkaimju aktīvistu interesēs - lielu labumu aktīvisma rezultātā iegūst visi rīdzinieki.

Apkopojums no Rīgas Apkaimju alianses biedrību pieredzes apmaiņas foruma 2022. gada augustā.

Darāmo darbu saraksts.
Idejas, vēlmes

Soctīkli / E-pasts

 1. LinkedIn links FB aprakstā

Mājaslapa

 1. QR kodu pārbaude
 2. Maksājumu platforma
 3. Pierakstīties jaunumiem
 4. Kultūras kalendāra baneris
 5. Logo ar linkiem: vai iespējams?
 6. Pakāpeniska sadaļu pievienošana (bonuss - papildu reklāma)
 7. Pirms publiskošanas aizsūtīt uz Mozello klientu servisa adresi - ieteikumiem, pārskatīšanai
 8. Atslēgvārdu pievienošana
 9. Sagatavot karkasu ENG versijai
 10. Olgai pamazām tulkot bāzes informāciju ENG versijai
 11. Ārējais cietais disks dokumentācijai
 12. Google Workspace par brīvu

Valde

 1. Valdes zelta likumi

Biedru pasākumi


Pastaigu maršruti

- Vajag izdarīt šo

- Vajag izdarīt to

- Vajag izdarīt kaut ko

- Vajag izdarīt kaut kur

- Vajag izdarīt kaut kad

- Vajag izdarīt ar to

- Vajag izdarīt bez tā

- Vajag izdarīt šitā

- Vajag izdarīt tā

Kultūrobjekti, muzeji, sadarbība ar uzņēmumiem, to iespējas piedalīties biedrības pasākumos

- Vajag izdarīt šo

- Vajag izdarīt to

- Vajag izdarīt kaut ko

- Vajag izdarīt kaut kur

- Vajag izdarīt kaut kad

- Vajag izdarīt ar to

- Vajag izdarīt bez tā

- Vajag izdarīt šitā

- Vajag izdarīt tā