Kā atbalstīt Sarkandaugavas izaugsmi?

Ziedojot

Mūsu biedrības finanšu pamatuzkrājums sastāv no biedru gada maksas (30 EUR gadā), pašvaldības piešķirtā atbalsta 1000 EUR apmērā vienam gadam (ja ik gadu izpildām kritēriju par 5 jaunuzņemtiem biedriem) un ziedojumiem.

Pieslēdz automātisko maksājumu un reizi mēnesī ieskaiti mūsu biedrībai kādu noteiktu naudas summu. Nevēlies bieži maksāt pārdesmit centu bankas komisijas naudu? Ļoti gaidīts ir arī vienreizējs ziedojums!
Ja vasarā vari atļauties par 5 eiro nopirkt kilogramu zemeņu, tad Sarkandaugavas apkaimes attīstībai arī vari!

Katrs finansiālais ziedojums, neatkarīgi no summas apjoma, mūsu biedrībā ir ļoti novērtēts un gaidīts.

Rekvizīti

Sarkandaugavas attīstības biedrība
Reģ. Nr.: 40008190944
Juridiskā adrese: Sarkandaugavas iela 26/7 – 419, Rīga, LV-1005
Banka: “Swedbank” AS
BIC/SWIFT: HABALV22
Konta Nr.: LV59HABA0551055144910

Dāvinot

Esi gatavs mūsu rīkoto projektu ietvaros pilnībā vai daļēji sponsorēt sava uzņēmuma produkciju vai piedāvātos pakalpojumus?

Ražo saimniecības preces?
Izgatavo mēbeles?
Audzē puķes?
Vadi reklāmas aģentūru?

Lai kāds būtu Tevis pārstāvētā uzņēmuma darbības virziens, jebkāda veida atbalsts ieceru realizācijai ir ļoti liels atspaids.

Vienmēr priecājamies par atsaucīgu un ieinteresētu partneru sastapšanu pastāvīgas, abpusēji izdevīgas sadarbības veidošanai!

Palīdzot

Bez maksas, brīvprātīgi un ar prieku - pro bono -  konsultē mūs, veltot savas profesionālās zināšanas, darbu, hobija prasmes!

Māki uzņemt lieliskas fotogrāfijas?
Patīk montēt video?
Proti rīkoties ar DJ pulti?
Orientējies PhotoShop?

Lai kvalitatīvi realizētu projektus, mums ļoti vajadzīga dažādu nozaru speciālistu palīdzība. Ieguvums abām pusēm: Tev jauna pieredze un gandarījums par paveikto kopējam sabiedrības labumam, mums - profesionāls un uzticams atbalsts, pazīstams cilvēks biedrības kontaktu listē, kuram droši pajautāt padomu.
Gaidīsim Tavu iesaisti, neatkarīgi no darbības lauciņa! Pat ja laiks tai Tev atrastos tikai pāris reizes gadā vai retāk.

Sekojot

Seko līdzi mūsu aktualitātēm, komentē, tīkšķo, dalies ar mūsu ierakstiem, palīdzi izplatīt drukātos reklāmas materiālus.

Stāsti līdzcilvēkiem par biedrības padarīto un plānoto!