Mērķis

Sarkandaugavas apkaimes attīstības un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana

Uzdevumi

Pārstāvēt Sarkandaugavas apkaimes iedzīvotāju intereses Rīgas pašvaldības institūcijās.

Darboties kā kontaktpunktam ideju apmaiņai starp aktīvajiem Sarkandaugavas apkaimes iedzīvotājiem, regulāri satiekoties biedriem atsevišķi vai kopā biedru kopsapulcēs.

Īstenot biedrības noteiktos mērķus un idejas, iesaistot tajā pēc iespējas dažādas iedzīvotāju grupas.

Ar sociālo akciju palīdzību veicināt apkaimes iedzīvotāju līdzatbildību par vidi sev apkārt un savstarpējo toleranci, iesaistīt apkaimes iedzīvotājus Sarkandaugavas attīstības jautājumos, vairot apkaimes patriotismu.

Sadarboties ar citām Rīgas apkaimju biedrībām un iesaistīties projektos, kas veicina Sarkandaugavas apkaimes attīstību.