Biežāk uzdotie jautājumi

Kādēļ vajadzīga biedra nauda?

Biedra gada maksa (30 EUR gadā) - un arī ziedojumi - veido līdzfinansējumu projektiem.
2,50 EUR mēnesī savai dzīvesvietai nav daudz!

Iestājoties jaunbiedrs var maksāt tik, cik mēnešu gadā vēl atlicis.

Vai biedra naudu var maksāt sadalot?

Norēķināties var jebkādā režīmā: sadalot ik mēnesi, reizi pusgadā vai gadā.
Daži biedri maksā uzreiz par diviem gadiem.

Vai par darbu biedrībā saņem algu?

Visi biedri, arī valdes locekļi, darbu biedrībā veic bez atlīdzības.
Atalgots ir darbs finansētajos projektos, administratīvo izmaksu ietvaros.

Kā biedrībai visvairāk pietrūkst?

Nauda un cilvēki.
Jo vairāk biedru un finanšu, jo vairāk varam ko reālu, apkaimē redzamu, paveikt.

Kāds ir biedru vidējais vecums?

Mūsu biedri pārstāv dažādas paaudzes, bet visvairāk ir vecumposmā 30-40.

Cik bieži notiek biedrības sanāksmes?

Biedrības kopsapulce - tikšanās, uz kuru ierasties ir pienākums katram biedram - notiek vismaz reizi gadā, martā.
Pārējo klātienes sanāksmju regularitāte atkarīga no aktuālo jautājumu daudzuma. Vidēji - reizi divos mēnešos.

Vai darbošanos biedrībā var savienot ar pamatdarbu?

Lielākā daļa mūsu biedru strādā standarta astoņu stundu pamatdarbu.
Mēs cienām katra laiku, vēlēšanās un iespējas; darboties un mūs atbalstīt var dažādos veidos, arī pasīvā biedra statusā (samaksājot biedra gada maksu un atnākot uz kopsapulci).
Ja vēlas iesaistīties kādā projektā vai mēģināt atrisināt kādu problēmjautājumu, tad tas aizņem vairāk laika, bet noteikti nav nesavienojams ar citām savas dzīves jomām.

Atslēgvārds - laika plānošana un prioritāšu noteikšana.

Kāda ir tipiskā motivācija lēmumam iestāties biedrībā?

  • Neapmierinātība ar notiekošo savā ielā.
  • Vēlme pēc pārmaiņām dzīvē, rutīnas kliedēšana.
  • Vēlme pielikt pūles, lai savam bērnam radītu labāku dzīvesvidi.
  • Vēlme rast domubiedrus un padomu savu ideju realizēšanai.
  • Vēlme atbalstīt biedrības mērķus.

Katram savs stāsts, bet vienojošais - vēlme uzlabot Sarkandaugavu un pašam ko reālu lietas labā izdarīt.

Mani motivē tas, ka varu palīdzēt biedriem kaut vai finansiāli, tas, ka tiek attīstīti dažādi projekti un biedriem rūp tas, ko viņi dara. Esmu biedrībā, jo tā ir iespēja ietekmēt apkārtnes klimatu, uzlabot iedzīvotāju apstākļus. Iestājos biedrībā ar mērķi piedalīties apkaimes attīstību ietekmējošu lēmumu pieņemšanā un lai dažādotu dzīves norises.