29. martā Sarkandaugavas iedzīvotājus divu stundu garumā klātienē uzklausīja Rīgas vicemēre Linda Ozola. Šī tikšanās notika, atsaucoties uz Sarkandaugavas attīstības biedrības nosūtīto lūgumu kopīgi izstaigāt apkaimi, lai pārrunātu gadiem ieilgušās apkaimes problēmas un meklētu risinājumus, īpaši uzsverot drošības jautājumus.

Piestājām Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrā, lai ar tā speciālistiem pārrunātu centra īstenoto Metadona programmu un tā dažu klientu ietekmi uz apkaimes mieru un drošību. Ceram uz atbildīgo iestāžu ieinteresētību un finansējuma piešķiršanu ārvalstu praksei – mobilajam metadona izdales busam.
Kā biedrība esam ļoti pateicīgi par ārstniecības centra darbinieku darbu un centieniem savu kompleksu modernizēt un mazināt aizspriedumus.

Pastaigā ar vicemēri vēl tika pieminētas šādas tēmas:
+ Gājēju pārējas trūkums Ceļinieku un Sarkandaugavas, Limbažu un Sarkandaugavas, Patversmes un Sīmaņa ielas krustojumā.
+ Celiņa segums Viestura prospekta pusē pie dzelzceļa sliežu pārejas Zāģeru skvēra tuvumā, ejot uz pieturu “Aldaris”.
+ Lāpstu un Hāpsalas ielas krustojums pie veikala “Vesko”.
+ Tramvaja pieturas “Aldaris” ēka, tajā darbojošais uzņēmums un ar to saistītās problēmas.
+ Novērošanas kameru nepieciešamība augstāk minēto ielu tuvumā, tunelī pie Limbažu ielas, pie pasta skvēra, Alekša skvēra, pludmalē pie Kundziņsalas tilta un citviet.
+ Iedzīvotāju sadarbība ar pašvaldības policiju un skaidrojošas informatīvās kampaņas nepieciešamība.
+ Jaunu, modernu apgaismojuma stabu ieviešana un esošo atbildīga uzturēšana, jo daudzviet jau uzstādīto spuldzes nedeg.
+ Bijušās vakarskolas ēkas Sīmaņa ielā neskaidrā nākotne un biedrības vēlme tajā īstenot lietderīgu kultūras centru visām paaudzēm.
+ Sarkandaugavas vēsturisko ēku atjaunošanas atbalsta programmas nepieciešamība.

Vicemēre Linda Ozola īpaši mudināja iedzīvotājus neklusēt un aktīvi sadarboties ar Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centru, konkrēti ar mūsu apkaimes koordinatoru Villiamu Kursīti-Vrobļevski. Šis centrs ir izveidots tieši tālab, lai iedzīvotājiem atvieglotu pašvaldībai risināmo problēmu ziņošanu.
Neesiet vienaldzīgi un informējiet koordinatoru par visa veida pilsētvides vajadzībām un problēmām – no bīstamiem krustojumiem līdz nesavāktiem atkritumiem! Kontakti https://www.riga.lv/lv/strukturvieniba/apkaimju-iedzivotaju-centrs-brivibas-iela-4953.

Centra punkts | Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs

Paldies tiem pāris iedzīvotājiem, kas pastaigai pievienojās, Pašvaldības policijas Ziemeļu rajona iecirkņa priekšniekam Agrim Punculim, Apkaimju iedzīvotāju centra galvenajam referentam Kristiānam Punculam!
Paldies vicemērei Lindai Ozolai un viņas biroja vadītājam Kasparam Adijānam par atsaucību, ieinteresētību un iedziļināšanos!
Ceram, ka jau drīzumā redzēsim šīs tikšanās augļus Sarkandaugavas ielās.

Zāģeru ielas skvērs
Lāpstu un Hāpsalas ielas krustojums

Foto: Kaspars Adijāns

 
Personāla atlase