Ir sākusies balsošana par pilsētvides uzlabošanas projektiem, kurus līdzdalīgās budžetēšanas konkursā ir iesniegušas Rīgas apkaimju biedrības. Līdzdalīgās budžetēšanas konkurss notiek vienu reizi gadā, un tajā idejas par apkaimē svarīgiem uzlabojumiem piesaka apkaimju biedrības. No Sarkandaugavas apkaimes tika iesniegti divi projekti, kurus labprāt redzētu īstenojamies jau drīzumā!
Balsot var jebkurš Latvijas iedzīvotājs, kurš sasniedzis 16 gadu vecumu, vietnē www.balso.riga.lv atrodot sarakstā divus Sarkandaugavas pieteikumus. Balsot var autorizējoties balsošanas brīdī ar internetbanku vai caur Latvija.lv un tikai vienu reizi par vienu projektu.
Balsošana notiks līdz 2020. gada 27.decembrim!

Alekša skvēra atjaunošana

Alekša skvērs ir pilsētas apstādījumu teritorija un pilsētas skvērs. Skvēra labiekārtojuma projekts tika īstenots 2014.gadā Eiropas Kultūras galvaspilsētas “Rīga2014” ietvaros, līdzdarbojoties vairākām NVO un apkaimes iedzīvotājiem. Kopš tā laika Alekša skvērs ir nozīmīga Sarkandaugavas vietzīme un apkaimes vizītkarte.

Pēc sešu gadu intensīvas lietošanas skvērs ir vizuāli novecojis, kaut gan āra konstrukcijas ir ļoti labi saglabājušās un tās no jauna izgatavot nav nepieciešams. Projekts paredz nelielas skvēra iekārtojuma izmaiņas, padarot to funkcionālāku un vizuāli pievilcīgāku

Īstenojot projektu, tiks panākts labāks vizuāls koptēls skatoties no Tilta ielas puses (jaunā, garā solu rinda), kā arī uzlabots skvēra kopējais vizuālais izskats, skvēra lietošana un kopšana.

Lai nobalsotu par šo projektu, ir jāiet šeit.

Alekša skvēra atjaunošanas piedāvājums

Satiksmes drošība un mierināšana Sarkandaugavas ielā

Projekta pievienotā vērtība ir iegūta satiksmes drošība intensīvā ceļu posmā – kā gājējiem, tā arī autovadītājiem. Drošības valnis (paceltā brauktuve) kalpos par satiksmes dalībnieku savstarpējo saskares vietu – šajā vietā visi satiksmes dalībnieki būs spiesti uzmanīties, autosatiksme būs mierināta. Projekta rezultātā tiks palielināta gājēju drošība, it sevišķi bērnu un skolēnu drošība, jo blakus atrodas Puškina licejs un BJC “Laimīte”, un šī ir galvenā šķērsošanas vieta, lai uz iestādēm nokļūtu.

Lai nobalsotu par šo projektu, ir jāiet šeit.

Pacelta gājēju pāreja starp veikalu Maxima un tramvaja pieturu

 
Personāla atlase