16. aprīlī Sarkandaugavas vecupes krastmalā Tvaika ielā pulcējās daudzi Sarkandaugavas iedzīvotāji, lai iestādītu jaunus kokus. Ar koku stādīšanas akciju sarkandaugavieši pauda noraidošu nostāju pret iecerēto Tvaika ielas pārbūvi par četru joslu maģistrāli un atgādināja, ka vēlas dzīvot labvēlīgā, sakārtotā vidē, nevis putekļos un troksnī.

 

Piedaloties Rīgas ilgrermiņa attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam tapšanā Sarkandaugavas apkaimes aktīvisti panāca, ka stratēģijas tekstā Rīgas pieostas apkaimes tiek noteiktas kā prioritāras publiskās ārtelpas attīstības jomā. Tas viesa cerības, ka tranzītsatiksme, kas šobrīd iet cauri apkaimes centram, nākotnē tiks novadīta tieši uz Rīgas brīvostas teritoriju un tiks atrisināts ieilgušais Tilta ielas dzelzceļa pārbrauktuves šķērsošanas jautājums. Tāpat Rīgas pilsētas attīstības plānā līdz 2030. gadam paredzēts samazināt transporta intensitāti Tvaika ielā.

Taču neizpratni raisa fakts, ka Rīgas domes satiksmes departaments, turpina projektēt automaģistrāli starp Rīgas brīvostu un dzīvojamo zonu Tvaika ielā, pēc pārvada pār sliežu ceļiem, paplašinot Tvaika ielu visā tās garumā no divām līdz četrām braukšanas joslām. Savukārt neērto un bīstamo krustojumu ar Ganību dambi, Tilta un Duntes ielu, kā arī Ganību dambja tiltu NAV iecerēts pārbūvēt. Tas nozīmē, ka netiks atrisināts arī sastrēgumu jautājums.

Sabiedrības argumenti pret ieceri paplašināt Tvaika ielu par četru joslu maģistrāli ir:

  • Uzsākot projekta realizāciju, nav modelētas satiksmes plūsmas apkaimē, nav veikta esošās transporta sistēmas situācijas izpēte un analīze vieglajam un smagajam transportam, izstrādātas satiksmes organizācijas shēmas. Nav nekādu datu, kas pierāda, ka četru joslu izbūve Tvaika ielā ir nepieciešama.
  • Rīgas pilsētai ir rezervētas teritorijas ceļa alternatīvai – jauns tilts pār Sarkandaugavu uz Kundziņsalu, kas novadītu kravu satiksmi uz brīvostu, līdz ar to nākotnē dublējot Tvaika ielas nozīmi
  • Tvaika ielas posma pārbūve nepadarīs tranzīta satiksmi raitāku, jo satiksmes kavējumus šeit rada nevis nepietiekamā ielas kapacitāte, bet gan neērtais un bīstamais Tvaika ielas un Ganību dambja krustojums, ko NAV iecerēts pārbūvēt.
  • Tiks būtiski apgrūtināta mobilitāte Sarkandaugavas apkaimē, jo no apkaimes mazajām ieliņām nebūs iespējams veikt pagriezienu virzienā uz centru. Tā kā visas Tvaika ielas garumā ir paredzēts tikai viens kreisais pagrieziens, transports tiks novirzīts pa šaurajām ieliņām, kur jau šobrīd ir grūti samainīties divām pretējā virzienā braucošām mašīnām.
  • Tiks likvidēta iespēja nākotnē attīstīt pievilcīgu un pieejamu ūdensmalu, kas ir pretrunā ar Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam, kurā prioritāri noteikts attīstīt publiskās ārtelpas ostas tuvumā. Turklāt, īstenojot iecerēto projektu, tas notiks uz zaļās zonas rēķina, kā dēļ Sarkandaugavas vecupes gultne neatgriezeniski tiks iznīcināta.
  • Šobrīd līdzekļi tiek iztērēti neilgspējīgam projektam, kas atstās nelabvēlīgas sekas: mājokļu vērtības krišanos Tvaika un tai tuvējo ielu apkaimē, apkārtējās vides degradāciju, ceļu drošības pasliktināšanos.

«Aicinām Rīgas domes Satiksmes departamentu pārtraukt Tvaika ielas projektēšanu esošajā redakcijā, nešķiest līdzekļus īstermiņa risinājumiem, rūpīgi izvērtēt projekta lietderību un ieguvumus,» uzsver Sarkandaugavas attīstības biedrības vadītāja Alija Turlaja.

Aicinām medijus iesaistīties šīs problēmas risināšanā!

 

tvaika iela33

 

KAS un KĀPĒC
Satiksmes pārvada pāri dzelzceļa sliežu ceļiem “Rīga- Skulte” ar pievedceļiem 1. un 2.kārtas projektēšana ir Austrumu maģistrāles posmi, kas tieši ietekmēs Sarkandaugavas apkaimi.

Tvaika ielas paplašināšana uz 4 + 1 joslām, kā to paredz pasūtītājs RD Satiksmes departaments NOZĪMĒ to, ka

– pieaugs trokšņi un putekļi;
– tranzītsatiksme paliks līdzšinējā līmenī un pasliktināsies satiksmes drošība;
– nebūs vairs iespēja nogriezteis PA KREISI uz Tvaika ielu (no Gaujienas, Zāģeru, Lāpstu, Limbažu ielām)
– neatrisināsies sastrēgumi krustojumā ar Tvaika, Ganību dambi, Duntes un TIlta ielu.

Nesagaidot jauno Rīgas Teritorijas plāna stāšanos spēkā Rīgas Domes Satiksmes departaments ir pasūtījis projektu, kas ir pretrunā ar Rīgas ilgtermiņas attīstības stratēģiju.

TAČU Sarkandaugavas iedzīvotāji ir:

– PAR Tvaika ielas rekonstrukciju sagalbājot ESOŠO joslu skaitu;
– PAR to, lai tiek ievērotas visas vides prasības, attīstot infrastruktūru gājējiem, velosipēdistiem;
– PAR iespēju dzīvot sakārtotā vidē un nākotnes iespējām attīstīt apakimi;
– PAR lokālplāna izstrādi nepieņemot pārsteidzīgus lēmumus;
– PAR Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas ievērošanu, kas nosaka:

– prioritārās apkaimes publiskās ārtelpas vides kvalitātes uzlabošanai ir noteiktas pieostas apkaimes, tai skaitā Sarkandaugava;
– apņemšanos Rīgas centru atslogot no automašīnām;
– prioritāra ir ūdens tilpņu un tām pieguļošo teritoriju revitalizācija, zaļo un atpūtas zonu labiekārtošana.

Komentārs par publiskās apspriešanas gaitu 2006. gadā:

[1] Paziņojums par būvniecības publiskās apspriešanas uzsākšanu 26.05.2006. tika publicēts laikrakstā „Rīgas Balss” un laikrakstā „Diena”, 07.06.2006. izziņots Latvijas radio un 19.06.2006. Latvijas Televīzijā.
[2] Būvniecības publiskās apspriešanas laikā līdz 26.06.2006. ir saņemta viena pozitīva atsauksme, to ierakstīja SIA „E.Daniševska birojs” (projekta izstrādātājs).
[3] [..] būvniecības publiskās apspriešanas rezultāti parāda, ka iedzīvotājiem nav iebildumu pret satiksmes pārvada pāri dzelzceļa sliežu ceļiem Rīga-Skulte ar pievedceļiem būvniecību.

Tātad:
1. publiskajā apspriešanā nav piedālījies NEVIENS iedzīvotājs;
2. tā kā būvieceres tāfele nebija uzstādīta, iedzīvotāju gluži vienkārši nezināja par šādu ieceri;
3. publiskā apspriešana bija par pārvadu nevis Tvaika ielu.

 

2016. gada 9. aprīļa Vēstule Rīgas domes komisijām

2016. gada 21. aprīļa Latvijas Radio 4 sižets raidījumā “День за днём” par Tvaika ielas paplašināšanas ieceri

 
Personāla atlase