Šā gada 22. martā Rīgas 28. vidusskolā notiks pirmā tikšanās ar Sarkandaugavas jauniešiem, kuri šī gada laikā aktīvi strādās pie savas apkaimes izpētes, plānošanas un savu ideju realizēšanas apkaimes publiskajā ārtelpā.

Dzīve pilsētās piedāvā mums neskaitāmas iespējas un lai nodrošinātu pilsētnieku vajadzības un pilsētu funkcionēšanu, pilsētas kļuvušas par lielākajām dabas resursu un enerģijas patērētājām, kā arī atkritumu radītājām. Ilgtspējīgas pilsētas plānošanas pamatā ir pilsētas iedzīvotāju iesaistīšana, kas nodrošina kvalitatīvu dzīves vidi visām pilsētā.

«Līdz šim jaunieši kā pilsētas iedzīvotāju daļa ir nepietiekami iesaistīta pilsētas plānošanas procesos» uzskata projekta veidotāji. Savukārt tieši jaunieši būs nākotnes pilsētu paaudze, kas ietekmēs sabiedrībai svarīgus lēmumus. Ir svarīgi šobrīd veicināt motivāciju līdzdarboties un veidot jauniešos izpratni par atbildīgu dzīvesveidu pilsētā.

Tieši tāpēc iniciatīvu uzņemsies un savas apkaimes plānošanā aktīvi iesaistīsies Sarkandaugavas jaunieši, kuri šī gada laikā pētīs savu skolu, skolas tuvāko apkārtni un apkaimi. Tematiskajās nodarbībās, darbnīcās un praktiskos lauka pētījumos apkaimē jaunieši iegūs zināšanas par dažādiem pilsētvides plānošanu ietekmējošiem aspektiem – resursu patēriņu un klimatu, sadarbību ar kopienu, pārvietošanos un publisko ārtelpu.


Projekta laikā Sarkandaugava pārtaps par pilsētas labaratoriju, kuras galvenie iniciatori būs paši jaunieši. Rudenī Sarkandaugavas jaunieši tiksies ar somu un baltkrievu jauniešiem, lai prezentētu un pilnveidotu piedāvājumu kādas Sarkandaugavas publiskās ārtelpas risinājumam.

Balstoties uz projekta laikā iegūtajām zināšanām, pieredzi un labās prakses piemēriem, gada noslēgumā tiks izstrādāta metodoloģija jauniešu iesaistei pilsētas publiskās ārtelpas plānošanā.

Vairāk par projektu: www.homoecos.lv un www.sarkandaugavai.lv

Projekta «Green manual for youth space» aktivitātes tiek līdzfinansētas ar Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja finansiālu atbalstu.

Atsevišķas aktivitātes tiek īstenotas Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas projekta «Līdzdalības laboratorija» ietvaros.

Ko par jauniešiem pilsētā saka sabiedrībā populāri cilvēki?

 

 

Screen Shot 2016-03-21 at 12.25.22 PM

 

 
Personāla atlase