Rīgas apkaimē Sarkandaugavā šī gada 31. oktobrī Sarkandaugavas attīstības biedrība rīko Sarkandaugavas apkaimes iedzīvotāju forumu un aicina iedzīvotājus iesaistīties, pašorganizēties, izvirzīt prioritātes un līdzdarboties savas apkaimes attīstības procesos un lēmumu pieņemšanā.

Foruma formāts paredzēs precīzi identificēt problēmjautājumu risinājumu tālāko gaitu un nonākt pie atbildēm, kas parādīs esošo situāciju un tās gatavību vai tieši otrādi nepietiekamu kapacitāti risināt kādu no jautājumiem. Forums paredz apskatīt trīs tēmas: mobilitāti, vides pieejamību un drošību, pagalmu labiekārtošanu. Foruma gaitā būs iespēja vienoties par konkrētām iniciatīvām, risinājumiem un darāmajiem darbi, lai risinātu foruma laikā izvirzītās problēmas.

Bieži vien publiskajās apspriešanās par kādu projektu vai ieceri iedzīvotāji izsaka atsevišķus viedokļus par jau izstrādātiem risinājumiem un tas jau ir stipri par vēlu, lai kaut ko mainītu. Tāpat iedzīvotājos nav izpratnes par nevalstisko organizāciju lomu interešu pārstāvībā kā arī tiem trūkst kompetences un rīku, lai risinātu tādus jautājumus, kur ir nepieciešamas īpašas zināšanas, piemēram, juridiskās. Savukārt panākot iedzīvotāju interesi veicinot iespēju piedalīties un pašiem virzīt notikumus savā apkaimē, ir lielākas cerības, ka tiks pieņemti visām pusēm pieņemami lēmumi. Ir svarīgi pašiem iedzīvotājiem apzināties kādā vidē tie vēlas dzīvot, ņemt iniciatīvu savās rokās un sākt no tā, ko ir iespējams izdarīt jau tagad, negaidot, kad tas tiks izdarīts viņu vietā.

Rīgas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030. gadam iezīmē Sarkandaugavu kā vienu no prioritārajām apkaimēm, kurās nepieciešami uzlabojumi vides kvalitātes un publiskās ārtelpas attīstības nodrošināšanai. Sarkandaugavas attīstības biedrība uzskata, ka līdzdarbošanās savas vietas attīstībā nojauc aizspriedumu barjeras, liek sadarboties un cienīt viedokļu atšķirību, veicināt diskusijas un motivāciju pilsoniskai līdzdalībai, kas ir būtisks priekšnoteikums ilgtermiņa rezultātiem.

Sarkandaugavas apkaimes iedzīvotāju forums notiks 31. oktobrī plkst. 11.00 Sarkandaugavas ielā 24, Bērnu un jauniešu centra «Laimīte» telpās.

Foruma programma:

10.30 – ierašanās BJC «Laimīte» lielajā zālē, reģistrēšanās

11.00 – foruma sākums, Sarkandaugavas attīstīstības biedrība par iesāktajiem darbiem apkaimē, pozitīvs daudzdzīvokļu mājas iniciatīvas piemērs

11.30 – moderēts darbs grupās par tēmām

12.10 – rezultāti un iniciatīvu veidošana, diskusija

12.40– foruma noslēgums, neformālas sarunas

 

Forums notiek Sabiedrības integrācijas programmas „Apkaimju forumi” ietvaros, ko atbalsta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

 
Personāla atlase