Šodien, 2015. gada 25. augustā, Rīgas brīvostā, SIA “Ovi Rīga” teritorijā notika projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavas teritorijā” informatīvais pasākums ar Šveices Konfederācijas vēstnieka Latvijā, ekselences Markus Dutly dalību. Diemžēl, ne VARAM ministrijas, ne Rīgas Domes neatrada iespēju pagodināt ar savu klātesamību.

Rīgas apkaimju biedrību, vides organizāciju un mediju pārstāvji tika iepazīstināti ar paveikto vēsturiskā piesārņojuma attīrīšanā Sarkandaugavā, kā arī ar turpmākajiem darbiem šī projekta īstenošanā. Kopš 2013. gada no piecām piesārņotajām teritorijām Sarkandaugavā kopumā atsūknētas 693 tonnas peldošo naftas produktu, kas ir teju puse no kopējā prognozētā piesārņojuma apjoma. Līdz 2017. gadam plānots turpināt jau uzsāktos sanācijas darbus, atsūknējot peldošo naftas produktu slāni, attīrot piesārņoto grunti un uzbūvējot rievsienu, lai novērstu atlikušā piesārņojuma nonākšanu Sarkandaugavas attekā.

Piesārņojums ar naftas produktiem Sarkandaugavā izveidojās 20. gadsimta 60.-70. gados, kad to apsaimniekoja Padomju Savienības armija. Pašlaik naftas produktu peldošais slānis ir vairāk par vienu metru.

Projekta kopējais finansējums ir 15,3 miljoni Šveices franki (CHF), no kuriem Šveices atbalsts ir 13 miljoni Šveices franki (CHF) un Latvijas līdzfinansējums – 2,3 miljoni Šveices franki (CHF).

Kad varētu notikt Sarkandaugavas vecupes attīrīšanas darbi?

Būtisks jautājums, kurš interesēja Sarkandaugavas attīstības biedrību bija – kad varētu notikt Sarkandaugavas vecupes (Sarkandaugavas upes kanāls gar Tvaika ielu) attīrīšanas un sakopšanas darbi. Šveices Konfederācijas vēstnieks Markus Dutly savā uzrunā norādīja, ka Šveices fonda finansējums ir pirmais, bet ļoti nozīmīgais solis piesārņoto teritoriju sakopšanā. Vēstnieks pauda pārliecību, ka lai arī projekta ietvaros tiks sakopta vien daļa no piesārņotām teritorijām, tas veicinās izdevīgu un videi draudzīgu sadarbību starp Rīgas brīvostu un privātiem partneriem. VVD pārstāvis un šī projekta vadītājs K.Brangulis jautāts, kāpēc vides speciālisti izvēlējās tieši šo vietu nevis Sarkandaugavas vecupi, atbildēja, ka lielā mērā tas saistīts ar piesārņojuma apjomu un bīstamību, norādot, ka būtisks faktors bija arī teritorijas izmantošana. Sarkandaugavas vecupes sakopšanu lietderīgi būtu veikt visā tās garuma (no Bukultu ielas), jo attīrīt vien īsu posmus – ieguvums būtu neliels. Taču attīrīt upi visā tās garumā izmaksas būtu iespaidīgas, minot aptuveno ciparu – 30 miljonus EUR.

Tagged with:
 
Personāla atlase