Ņemot vērā to, ka Rīgas dome ar Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmu 2004. – 2009. gadam nepanāca gaisa kvalitātes robežlielumu ievērošanas nodrošināšanu, 2011. gadā tika izstrādāta un apstiprināta jauna gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programma nākošajam periodam (2011. – 2015. gadam) (Rīcības programma). 2013. gadā nolemts Rīcības programmu aktualizēt, iekļaujot tajā tikai 2014. – 2015. gada periodā reāli īstenojamos projektus un pasākumus, lai saprastu, kādu gaisa kvalitātes uzlabojumu iespējams panākt.

Šajā programmā beidzot IR iekļauta sadaļa arī piesārņojuma samazināšanu rūpnieciskajos rajonos, t.s. Sarkandaugavā!

Priekšlikumus rakstiski iesniegt līdz 05.12.2013. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Apmeklētāju pieņemšanas centrā Brīvības ielā 49/53, 5. stāvā, katru darba dienu no 9.30 līdz 17.00; elektroniski sūtīt uz e-pasta adresēm: dace.danilane@riga.lv; birojs@vkb.lv

pdfAktualizētā Rīgas pilsētas gaisa kvalitates uzlabošanas rīcības programma 2014.-2015.g.

 

Izvilkums no programmas, kas attiecas uz naftas termināļu smakām:

R6. Piesārņojuma samazināšana no intensīvas rūpniecības rajoniem

R6.1. Apzināt iespējamos tehnoloģiskos risinājumus (tai skaitā tvaika apstrādes iekārtu uzstādīšanas iespējamību) GOS emisijas samazināšanai Rīgas brīvostas teritorijā strādājošajos uzņēmumos, kas nodarbojas ar naftas un ķīmisko produktu pārkraušanu no uzglabāšanas rezervuāriem uz kuģu tilpnēm (izņemot pārvietojamās cisternas).

R6.2. Izmantot pētījuma par iespējām samazināt gaisa piesārņojumu no termināļiem un dzelzceļa cisternām rezultātus, lai izstrādātu nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos.

R6.4. Naftas produktu, kuros benzola sastāvs ir > 1 % un viršanas temperatūra ir < 20 ° C, kā arī naftas produktu ar augstu sēra sastāvu pārkraušana no rezervuāriem tiks veikta piestātnē KS-28, Kundziņsalā.

R6.5. Izbūvēt drenāžas sistēmu cauruļvadiem.

R6.6. Pārkraušanas procesa stingrāka kontrole – ierobežot dzelzceļa cisternu lūku atvēršanas laiku un vienlaicīgi atvērto lūku skaitu.

R6.7. Izmantot speciālus vākus ar neliela izmēra ~ 100 mm atveri dzelzceļa cisternu atvērto lūku nosegšanai, kas vairākkārt samazinās tvaiku brīvas izplūdes laukumus cisternu apkalpošanas laikā.

R6.8. Šķīdinātāju un citu ar naftas pārstrādes vieglajām frakcijām piesātināto produktu pārsūknēšanu no dzelzceļa cisternām uz rezervuāriem veikt pakāpeniski ar samazinātu jaudu, tādējādi samazinot GOS izplūdes intensitāti un smaku koncentrāciju no uzpildāmajiem rezervuāriem.

R6.9. Termināļa teritorijā pārkraušanas darbus organizēt, maksimāli ievērojot meteoroloģiskos apstākļus un vēju virzienu, lai izmešu izkliede netiktu vērsta uz dzīvojamiem namiem.

R6.10. Nomainīt rezervuāru elpošanas vārstus, modernizēt naftas produktu noliešanas/uzpildes vietas, izbūvēt jaunu dzelzceļa estakādi. (OVI Rīga, 2015. gads)

A4. Iedzīvotāju informēšana par gaisa kvalitāti

A3.2. Nodrošināt iedzīvotājiem iespēju operatīvi ziņot pa atsevišķu telefonu diennakts režīmā par augstu gaisa piesāŗņojumu vai smakas traucējumu, kā arī iegūt informāciju par termināli notiekošajām darbībām, kas jūtami pasliktinājušas gaisa kvalitāti termināļa darbības rajonā. (T2 Terminal, bij. Man-Tess)

Personāla atlase