Š.g. 27. jūnijā Rīgā, Kalpaka bulvārī 12, Rīgas Brīvostas pārvaldē plkst. 17:00 notiks ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme.
Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu ”AS B.L.B. Baltijas termināls”. Naftas produktu pārkraušanas un uzglabāšanas termināla rekonstrukcijai un tumšo naftas produktu noliešanas no dzelzceļa vagoncisternām estakādes būvniecībai, Ezera ielā 22, Rīgā Publicēts laikrakstā “Diena” 2013.gada 17.jūnijā.
Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu:
Personāla atlase