Kā jau rakstījām iepriekš, 6 nedēļas Sarkandaugava bija izpētes lauks pilsētplānošanas kursam, kuru organizēja LU Ģeogrāfijas un Dabas zinātņu fakultāte kopā ar Urban Insitute Riga. 24.maijā notika gala prezentācijas plašākai publikai par Sarkandaugavas attīstības scenārijiem un priekšlikumiem. Piedāvājam iepazīties ar tiem un sākam ar vienu no studentu darbiem (turpmāk sekos vēl).

Īsumā par priekšlikumu:

Sarkandaugavai cauri iet dzelzceļa līnija, pa kuru pārvietojas gan pasažieru dzelzceļa transports, kā arī smagās ostai paredzētās kravas. Visiem zināmais Tilta ielas sastrēgums, kas rodas slēdzot dzelzceļa pārbrauktuvi un intensīvais kravu transports ir tas kas pašlaik dominē apkaimē. Šie ieteikumi ir balstīti gan uz pašreizējo situāciju, gan uz nākotnes situāciju, kad tiks uzbūvēts dzelzceļa šķērsojums Viestura prospektā, līdz ar to atslogojot Tilta ielu no smagā transporta.

Priekšlikums ir pilnvērtīgi izmantot teritoriju ap dzelzceļu, kas iet cauri visai apkaimei un paredzēt tur vietu veloceliņa un gājēju ceļa izbūvei. Pašlaik gar dzelzceļu ir izvietojušies visi svarīgie apkaimes publiskie punkti (skolas, veselības iestādes utt), līdz ar to veloceliņa un gājēju ceļa attīstība ļautu savienot šos punktus, un netikai – tas savienotu Sarkandaugavu ar pārējām Rīgas apkaimēm – Mīlgrāvi un Čiekurkalnu!

Priekšlikums ir arī padarīt galveno Sarkandaugavas ielu – Tilta ielu, par iedzīvotāju ielu, kā atbalsta punktu labiekārtot Alekša skvēru, kur ar sākotnēji maziem līdzekļiem var panākt, ka zaļais skvērs tiek atkal apdzīvots, cilvēki tur labprāt uzkavējas karstās vasaras dienās koku paēnā. Vēlākais attīstības scenārijs ir publiskās WC uzstādīšana kā arī bērnu strūklakas izveide skvēra vidū, par pamatu ņemot atraktīvus vides elementus. Alekša skvērs – kā reprezentatīvs laukums, kuru izmanto vietējie kā arī redz garāmbraucošie. Laukums, kur notikt sezonāliem pasākumiem, piemēram Staro Rīga laikā, vai Ziemassvētku tirdziņš. Priekšlikums piedāvā šo laukumu skatīt plašākā kontekstā visā apkaimē, jo no tā caur klīnisko slimnīcu paveras ceļš uz apakaimes ūdens teritoriju gar Tvaika ielu. Lai to ieraudzītu ir jāpanāk, ka tiek atvērta teritorija, kuru tagad norobežo augstā sēta. Tāpat Tilta ielai kā galvenai ielai jāparedz vieta velobraucējiem.

Skvērs Tilta un Alekša ielas stūrī ap 1920. gadu (Avots: VRVM_57748)

Skvērs Tilta un Alekša ielas stūrī ap 1920. gadu (Avots: VRVM_57748)

Skats no Alekša skvēra uz parku aiz sētas, 2012.g.

Skats no Alekša skvēra uz parku aiz sētas, 2012.g.

 

Personāla atlase